Kairos

0
2764
Kairos - Meaning: Noun. An opportune moment.

Kairos – Meaning: Noun. An opportune moment.