Guffaw

0
1867
Guffaw Meaning: Verb.  To laugh loudly.  Noun.  A loud laugh.

Guffaw Meaning: Verb. To laugh loudly. Noun. A loud laugh.