Kia Ora

0
2628
Kia Ora - Meaning: A Maori greeting meaning  good luck or good health.

Kia Ora – Meaning: A Maori greeting meaning good luck or good health.