Rigorousness

0
1326
Rigorousness - Meaning:   Noun. The state of being rigourous.

Rigorousness – Meaning:

Noun. The state of being rigourous.