Rishi

0
1967
Rishi - Meaning:   A very Pious Hindu.

Rishi – Meaning:

A very Pious Hindu.