Swaraj

0
1326
Swaraj - Meaning: Noun. The ability to self govern.

Swaraj – Meaning:

Noun. The ability to self govern.