Tetragrammaton

0
2138
Tetragrammaton - Meaning: Noun. The Hebrew name for Jehovah or God.

Tetragrammaton – Meaning:

Noun. The Hebrew name for Jehovah or God.