Kairos

0
2988
Kairos - Meaning: Noun. An opportune moment.

Kairos – Meaning: Noun. An opportune moment.