Revolutionized

0
1374
Revolutionized - Meaning:   Verb. Modernised and transformed.

Revolutionized – Meaning:

Verb. Modernised and transformed.